VÌ SAO CẦN SỬ DỤNG NƯỚC LÀM MÁT ĐÔNG CƠ??

VÌ SAO CẦN SỬ DỤNG NƯỚC LÀM MÁT ĐÔNG CƠ??

VÌ SAO CẦN SỬ DỤNG NƯỚC LÀM MÁT ĐÔNG CƠ??

Hotline: 0828 78 67 27

VÌ SAO CẦN SỬ DỤNG NƯỚC LÀM MÁT ĐÔNG CƠ??

Nước làm mát động cơ ô tô được xem mt trong nhng loi cht lng “nuôi sng” ô tô, đây là cu ni trung chuyn nhit t thân động cơ ra két làm mát.

Trong quá trình vn hành xe, nhiên liu b đốt trong xi lanh làm mt lượng nhit ln ta ra. Nhưng ch mt phn nhit chuyn hóa thành công, phn còn li ta ra ngoài không khí hoc các chi tiết máy khác tiếp xúc vi động cơ. Khi lượng nhit lên cao quá s khiến sc bn gim dn ti làm hng các chi tiết, ng sut nhit ln. Đồng thi tác dng bôi trơn ca du nht b gim. T đó ma sát ca b mt các động cơ b tăng cao khi làm vic d nh hưởng đến kh năng vn hành, tui th ca động cơ.

Nguy hi hơn, khi du nht có nhit độ t 200 – 300 độ C s t bc cháy tim n nguy cơ cháy n. Vì thế nước làm mát ô tô có vai trò như cu ni chuyn nhit t thân động cơ ra két làm mát giúp nhit độ động cơ ô tô không vượt quá gii hn cho phép.

Chia sẻ:
Khách hàng tiêu biểu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN
Copyrights © 2017 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN. All rights reserved. Design by: Nina co, ltd
Facebook chat